Katarzyna Kostańska Murzicz - Dyrektor Pedagogiczny
Jestem absolwentką Studium Nauczycielskiego o kierunku Wychowanie Przedszkolne w Gdańsku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Wychowanie Plastyczne. Ukończyłam również studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Mam za sobą trzystopniowy kurs terapii behawioralnej w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Posiadam certyfikat z glottodydaktyki, który zdobyłam w ośrodku MODEN prowadzonym przez przedsiębiorstwo Glottispol w Gdańsku.
W swoich codziennych kontaktach z najmłodszymi staram się robić wszystko, aby kontakt dzieci z przedszkolem oraz nauką był dla nich zabawą i przyjemnością.
Mam świadomość,że okres wczesnego dzieciństwa i jego przebieg mają ogromny wpływ na dalsze losy młodego człowieka. Wierzę,że dbanie o każdą sferę rozwoju dziecka,odpowiednie stymulowanie w przyszłości zaprocentuje wiarą we własne możliwości, poczuciem samoakceptacji, które są niezbędne do osiągnięcia szczęścia, harmonii i sukcesu w dorosłym życiu.
Pragnę,by Państwa dzieci nauczyły się z nami zmieniać na lepsze otaczający nas świat. Wierzę w to,że przy naszym wspólnym wysiłku i wzajemnej współpracy na pewno uda nam się zrealizować ten cel. Marzę,by każdy absolwent przedszkola był gotowy i wyposażony we wszystkie kompetencje dające mu wiarę,że dobro na świecie jest największą wartością.

Katarzyna Leszczyńska - Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie stale poszerzam na szkoleniach oraz kursach zawodowych. W wolnym czasie swoje doświadczenia zawodowe wzbogacam w roli wolontariusza. W swojej pracy kieruję się zasadą, że dorośli powinni wspierać dzieci w zabawie jaką jest odkrywanie świata. Uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w sierpniu 2014 roku. Ukończyłam Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni i podnoszę swoje kwalifikacje ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego.

Julia Kalczuk-Jeziorowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Jestem absolwentką  Wyższych Studiów Polonistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego. W latach 2000-2002  ukończyłam Studia podyplomowe w CJiKP UMCS w Lublinie na specjalizacji polonistycznej i historycznej. W roku 2013  obroniłam dyplom na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSH w Gdyni, a w roku 2014 ukończyłam studia podyplomowe z  Zarządzenia oświatą w WSKS w Gdyni. Zdobywałam doświadczenie pracując z dziećmi i młodzieżą.Od 2009 r. pracuję w przedszkolu. Jestem osobą optymistycznie i entuzjastycznie nastawioną do życia oraz do innych ludzi. Praca z dziećmi jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością. Na stanowisku nauczyciela cenię sobie możliwość rozwoju, zdobywania nowej wiedzy i odkrywania coraz to nowszych form pracy. Poprzez prowadzone zajęcia staram się rozwijać dziecięcą kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię. Zależy mi na tym, aby dzieci chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy.

Karolina Ellwart
Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na Akademii Pomorskiej w Słupsku na o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z socjoterapią. Ukończyłam również Szkołę Muzyczną w Gościcinie w klasie keyboard. Uczestniczyłam również w warsztatach "Możliwości włączenia treści edukacji globalnej do zajęć edukacyjnych" oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Metodycznej Edukacja równościowa - wyzwania, potrzeby, możliwości. Obecnie podjęłam studia drugiego stopnia z pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Utożsamiam się ze słowami Jana Pawła II , że "Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera". Aktualnie podjęłam staż i ubiegam się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Aleksandra Wnętowska - Lektor j. angielskiego
Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Filologii Angielskiej oraz studiów licencjackich Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych w zakresie Nauczania Języka Angielskiego. Posiadam kilkuletnie doświadczenie jako lektor w nauczaniu języka angielskiego zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Jestem zwolenniczką nauczania języków obcych metodą Immersji Językowej (dwujęzyczność) – w której dzieci nie uczą się, lecz doświadczają języka w prawdziwych, powtarzalnych dla siebie sytuacjach. Taka forma pracy nauczyciela z dziećmi początkowo zachęca je do wsłuchiwania się w melodię i rytm języka, a z czasem do aktywnego posługiwania się nim podczas codziennych czynności i zabaw. Ukończyłam studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.  Aktualnie podjęłam staż i ubiegam się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Motto : „To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata.” Mian Mian

Katarzyna Zelem - nauczyciel muzyki
Jestem absolwentką Studiów Licencjackich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studentką Instytutu Muzyki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku Edukacja Artystyczna. Zajęcia rytmiki i zajęć artystycznych prowadzę z dziećmi od 3 lat. Aktywność muzyczna dzieci, oprócz cech integrujących grupę i kształtujących postawy społeczne posiada liczne cechy terapeutyczne, oddziałujące na każde z dzieci w toku indywidualnej i grupowej działalności muzycznej, dlatego też każde zajęcia muzyczne np. muzyki i rytmiki, oprócz zabaw rytmicznych, nauki aktywnego słuchania muzyki klasycznej, nauki piosenek oraz tańców, przybliżają naszym maluchom świat dźwięków.

Emilia Nalbach
Jestem absolwentką dwustopniowych studiów logopedycznych o specjalności neurologopedia. Studia te są współprowadzone przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczę w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach takich jak: „Podstawy wspierania osoby głucho-niewidomej”, „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”, „Integracja sensoryczna w terapii dzieci z autyzmem”, „Zaburzenia mowy u dzieci i młodzieży – aspekty medyczne, logopedyczne i psychologiczne”, „Makaton”, „Terapia motoryki ręki I i II stopień”, „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”, „Programowanie języka”. We wrześniu 2016 roku uzyskałam tytuł praktyka Tomatisa (Poziom 1). Od lat zdobywam doświadczenie pracując zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W celu uzyskania jak najlepszych efektów swojej pracy, dostosowuję materiały do możliwości i umiejętności uczestników terapii. Jestem zwolenniczką holistycznego podejścia do pacjenta.
Motto: „Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością." Sir Ronald Russell

Malwina Tkaczyk
Jestem absolwentką pedagogiki społecznej, animacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studium dla reżyserów i animatorów kultury przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Ukończyłam warsztaty aktorskie Polskiego Teatru w Moskwie a także kurs aktorski na Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu. Jestem instruktorką teatralną w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Prowadzę liczne warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, seniorów. Jestem autorką publikacji naukowych o wychowawczej roli teatru z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego, działam w myśl zasady odkrywania, kształtowania instynktu dramatycznego u każdego, bowiem każdy człowiek posiada w sobie coś na kształt Teatru.

Mateusz Nikel
Od dziecka uwielbiam sport w niemal każdym wydaniu. W 2010 roku ukończyłem studia magisterskie w Szczecinie na kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalnością nauczycielską. Wraz z zakończeniem studiów rozpocząłem pracę z dziećmi. Specjalizuję się w prowadzeniu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W mojej codziennej pracy, jako priorytety stawiam sobie profesjonalizm w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć dostosowanych do umiejętności oraz możliwości dzieci w nich uczestniczących. Dzięki mojemu przyjaznemu usposobieniu i uśmiechu na twarzy zachęcam wszystkie dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych. Na każdych zajęciach robię wszystko, aby dzieci wychodziły z nich uśmiechnięte, zadowolone, zmęczone i bogatsze o nowe umiejętności ruchowe. Program moich zajęć Active Kids bazuje na grach i zabawach, podczas których dzieci nieświadomie kształtują swoje zdolności motoryczne, uczą się współpracy w grupie i poznają co to jest rywalizacja oraz zasady fair play. Dzieci już od najmłodszych lat zaznajamiają się z pojęciami: aktywność fizyczna, sport, trening czy dyscypliny sportu. W późniejszych latach wspólnej pracy dowiedzą się co to jest kultura fizyczna i wychowanie fizyczne. Dowiedzą się również jaki wpływ ma aktywność fizyczna na ich organizm. Mam ogromną nadzieję, że wszystko to zapamiętają i będą stosować się do moich wskazówek w przyszłości :)

Partnerzy