Zapisy do Przedszkola odbywają się cały rok. Warunkiem przyjęcia Dziecka do Przedszkola, jest podpisanie umowy między Rodzicami a Dyrektorem Przedszkola. Jeżeli są Państwo zainteresowani edukacją swojego dziecka/ci w naszym przedszkolu prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie oddzwonimy i zaproponujemy termin spotkania. Dobrowolnie przesłane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6, pkt. 1 ust. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
Przyciskając przycisk "wyślij" wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego przygotowania umowy. W każdym terminie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, tą samą drogą jaką zgoda została udzielona przez wpisanie sformułowania „nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych” w polu: dodatkowe informacje. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zapoznać się jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, proszę pobrać dokument: RODO

Dane dziecka

Dane rodzica/opiekuna