Program

Proponowana przez Ptasie Radio oferta edukacyjna nastawiona jest na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego indywidualnych predyspozycji i osobistych talentów. Realizujemy program nauczania zatwierdzony przez MEN oraz liczne programy autorskie („Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona, „Glottodydaktyka” prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego i „Bajkoterapia” Marii Molickiej). Dodatkowo w ramach czesnego realizujemy zajęcia z lektorem języka angielskiego, liczne zajęcia umuzykalniające (rytmikę), zajęcia ruchowe (gimnastykę i zawody sportowe) oraz inspirujące spotkania ze sztuką (zajęcia plastyczne, malarskie). Treść naszego programu obejmuje również profilaktykę logopedyczną.