Edukacja ruchowa

Promujemy aktywny i zdrowy styl życia. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery, swobodną aktywność na placu zabaw, zorganizowane zabawy sportowe na sali gimnastycznej.

W określone dni tygodnia oferujemy dzieciom uczestnictwo w dodatkowych w zajęciach tanecznych oraz ogólnorozwojowych.