Edukacja moralno-społeczna

Nasz program edukacyjny wspierany jest dodatkową koncepcją wychowania Thomasa Gordona, autora programu „Wychowanie bez porażek”. W oparciu o jego założenia, nasze nauczycielki wspierają autonomiczność każdego dziecka, zachęcają je do samodzielnego myślenia, uczą wyrażania i akceptowania własnych uczuć. Przedstawiają sposoby rozwiązywania konfliktów, wskazują na sposoby porozumiewania się, kształtujące w dziecku postawę samodzielności. Zgodnie z modelem stosunki wychowawcze w naszej placówce opierają się na aktywnym słuchaniu, poszanowaniu wzajemnych potrzeb, na miłości i odpowiedzialności.