Edukacja językowa

Atrakcyjne zabawy, organizowane codziennie w każdej grupie wiekowej, rozwijają kompetencje językowe u dzieci. Świadome wprowadzenie takich zabaw doskonali mowę dzieci już od pierwszych dni pobytu w przedszkolu i zapewnia dzieciom większe szanse powodzenia w dalszej edukacji szkolnej. Przedszkolaki stopniowo, we właściwym dla siebie tempie, opanowują umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz sprawność swobodnego pisania.