Dwujęzyczność

Idąc w ślad za najnowszymi badaniami i osiągnięciami w dziedzinie nauczania języków obcych proponujemy naszym dzieciom najskuteczniejszy program nauczania języka angielskiego oparty na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej.

Metoda ta polega na intuicyjnym przyswajaniu języka w codziennych dla dziecka sytuacjach poprzez ruch i zabawę. Język angielski używany jest jako drugi język komunikacyjny podczas wybranych zajęć nawet do kilki godzin dziennie. Dzięki temu dziecko słyszy naturalne, autentyczne wypowiedzi formułowane w tym języku, zyskuje szansę do naśladowania ich oraz aktywnego uczestnictwa w interakcji językowej.

Wykorzystując swój naturalny potencjał do przyswajania języka pamięciowo, poprzez działanie „tu i teraz” ma ogromne szanse na zbudowanie długotrwałych podstaw językowych. Dzieci odczuwają przyjemność kontaktu z językiem obcym, rozwijają umiejętność rozumienia wypowiedzi a w konsekwencji posługiwania się drugim językiem.