6:30 - 8:30

Gry i zabawy poranne. Jest to czas przychodzenia dzieci i zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań.

8:30 – 9:00

Pora śniadania. Jemy pyszny i zdrowy posiłek.

9:00 – 10:30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Realizujemy program dydaktyczny nauczania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN w oparciu o różnorodne zabawy i gry edukacyjne.

10:30 – 11:00

Zajęcia dodatkowe. W zależności od dnia tygodnia prowadzimy zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmikę, gimnastykę, zajęcia plastyczne, profilaktyka logopedyczna.

11:00 – 12:00

Pobyt na świeżym powietrzu. Zachęcamy dzieci do różnorodnych aktywności: spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy.

12:00 – 12:30

Pora obiadu. Kulinarne przygody przedszkolaka: odkrywamy nowe smaki, poznajemy kartę dań.

12:30 – 14:00

W magicznym świecie baśni – odpoczynek. W magicznym świecie bajek-odpoczynek. Młodszym dzieciom proponujemy wypoczynek na leżakach, pod kocykiem, słuchając wspólnie słuchowisk z bajek oraz muzyki relaksacyjnej. Starszym dzieciom czytamy bajki, stanowiące idealne podłoże do wspólnej dyskusji i dialogu.

13:00 – 14:00

Zajęcia dodatkowe. Proponujemy dzieciom ze starszych grup zajęcia dodatkowo płatne.

14:00 – 14:30

Drugie danie obiadowe. Wszystkie dzieci otrzymują drugie danie obiadowe.

14:00 – 16:00

Zajęcia dodatkowe. Zajęcia w grupie – doskonalenie poznanych umiejętności, gry i zabawy edukacyjne w obu językach, zajęcia taneczne, zabawy z piłkami, rytmika oraz profilaktyka logopedyczna.

16:00 – 16:30

Podwieczorek. Coś pysznego dla każdego malucha

15:30 – 16:00

Czas przedszkolaka. Zachęcamy dzieci do podejmowania własnej aktywności.

16:30 – 17:30

Zabawy popołudniowe. Organizujemy dzieciom różnorodne zabawy ruchowe. Pracę wyrównawczą oraz pracę z dzieckiem zdolnymi. Czas odbioru dzieci.