Liczebność grup

Przedszkole przystosowane jest do przyjęcia 44 dzieci. Grupy przedszkolne liczą 18-22 dzieci.

W każdej grupie wiekowej pracuje nauczyciel wychowawca, posiadający wymagane kwalifikacje, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, gier i zabaw tematycznych. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy stwarzają odpowiednie warunki dzieciom, do tego by podejmowały pierwsze kroki ku własnej samodzielności oraz stopniowo przygotowywały się do roli ucznia.