Katarzyna Kostańska Murzicz - Dyrektor Pedagogiczny i nauczyciel edukacji przedszkolnej

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany


Jestem absolwentką Studium Nauczycielskiego o kierunku Wychowanie Przedszkolne w Gdańsku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Wychowanie Plastyczne. Ukończyłam również studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Mam za sobą trzystopniowy kurs terapii behawioralnej w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Posiadam certyfikat z glottodydaktyki, który zdobyłam w ośrodku MODEN prowadzonym przez przedsiębiorstwo Glottispol w Gdańsku.
W swoich codziennych kontaktach z najmłodszymi staram się robić wszystko, aby kontakt dzieci z przedszkolem oraz nauką był dla nich zabawą i przyjemnością.
Mam świadomość, że okres wczesnego dzieciństwa i jego przebieg mają ogromny wpływ na dalsze losy młodego człowieka. Wierzę, że dbanie o każdą sferę rozwoju dziecka,odpowiednie stymulowanie w przyszłości zaprocentuje wiarą we własne możliwości, poczuciem samoakceptacji, które są niezbędne do osiągnięcia szczęścia, harmonii i sukcesu w dorosłym życiu.
Pragnę, by Państwa dzieci nauczyły się z nami zmieniać na lepsze otaczający nas świat. Wierzę w to, że przy naszym wspólnym wysiłku i wzajemnej współpracy na pewno uda nam się zrealizować ten cel. Marzę, by każdy absolwent przedszkola był gotowy i wyposażony we wszystkie kompetencje dające mu wiarę, że dobro na świecie jest największą wartością.

Katarzyna Leszczyńska-Bieszke - Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy


Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie stale poszerzam na szkoleniach oraz kursach zawodowych. W wolnym czasie swoje doświadczenia zawodowe wzbogacam w roli wolontariusza. W swojej pracy kieruję się zasadą, że dorośli powinni wspierać dzieci w zabawie jaką jest odkrywanie świata. Uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w sierpniu 2014 roku. Ukończyłam Zarządzanie Oświatą w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni i podnoszę swoje kwalifikacje ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego.

Karolina Niżnik - Nauczyciel edukacji przedszkolnej i pedagog przedszkolny

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy


Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na Akademii Pomorskiej w Słupsku na o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z socjoterapią. Ukończyłam również Szkołę Muzyczną w klasie keyboard. Uczestniczyłam również w warsztatach "Możliwości włączenia treści edukacji globalnej do zajęć edukacyjnych" oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Metodycznej Edukacja równościowa - wyzwania, potrzeby, możliwości. Obecnie podjęłam studia drugiego stopnia z pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy aktywnie uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach dla nauczycieli. Utożsamiam się ze słowami Jana Pawła II , że "Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera".

Aleksandra Wnętowska - Nauczyciel języka angielskiego i edukacji przedszkolnej

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy


Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Filologii Angielskiej oraz studiów licencjackich Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych w zakresie Nauczania Języka Angielskiego. Ukończyłam również studia również w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Dodatkowo systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.  Posiadam wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego . Jestem zwolenniczką nauczania języków obcych metodą Immersji Językowej (dwujęzyczność) – w której dzieci nie uczą się, lecz doświadczają języka w prawdziwych, powtarzalnych dla siebie sytuacjach. Taka forma pracy nauczyciela z dziećmi początkowo zachęca je do wsłuchiwania się w melodię i rytm języka, a z czasem do aktywnego posługiwania się nim podczas codziennych czynności i zabaw.
Motto : „To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata.” Mian Mian

Agata Żyśko – Nauczyciel pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki. Terapeuta.


Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) oraz II stopnia na kierunku pedagogika specjalna – doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam również kurs bazowy, uprawniający do rozpoczęcia ścieżki doskonalenia w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, a także zdobywam nowe umiejętności i doświadczenia, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Jestem również instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego, przez wiele lat pełniłam funkcję drużynowej, zdobywając swoje pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi. Prowadziłam także zajęcia ruchowe z elementami karate tradycyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. W mojej codziennej pracy najcenniejsza jest dla mnie możliwość towarzyszenia dzieciom w dzieleniu się radością z ich sukcesów oraz przezwyciężaniu trudności. W życiu kieruję się słowami gen. Roberta Baden Powella - “Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.”

Adrianna Rynkiewicz - neurologopeda


Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku logopedia ze specjalizacją filologia polska oraz studia magisterskie o specjalności neurologopedycznej. Dodatkowe uprawnienia zdobyłam między innymi podczas kursu I i II stopnia z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, dzięki czemu uzyskałam tytuł terapeuty ręki. W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego dziecka, jego potrzeb oraz możliwości.

Katarzyna Zelem - nauczyciel muzyki

 

Jestem absolwentką Studiów Licencjackich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studentką Instytutu Muzyki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku Edukacja Artystyczna. Zajęcia rytmiki i zajęć artystycznych prowadzę z dziećmi od 3 lat. Aktywność muzyczna dzieci, oprócz cech integrujących grupę i kształtujących postawy społeczne posiada liczne cechy terapeutyczne, oddziałujące na każde z dzieci w toku indywidualnej i grupowej działalności muzycznej, dlatego też każde zajęcia muzyczne np. muzyki i rytmiki, oprócz zabaw rytmicznych, nauki aktywnego słuchania muzyki klasycznej, nauki piosenek oraz tańców, przybliżają naszym maluchom świat dźwięków.

Mateusz Nikel


Od dziecka uwielbiam sport w niemal każdym wydaniu. W 2010 roku ukończyłem studia magisterskie w Szczecinie na kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalnością nauczycielską. Wraz z zakończeniem studiów rozpocząłem pracę z dziećmi. Specjalizuję się w prowadzeniu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W mojej codziennej pracy, jako priorytety stawiam sobie profesjonalizm w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć dostosowanych do umiejętności oraz możliwości dzieci w nich uczestniczących. Dzięki mojemu przyjaznemu usposobieniu i uśmiechu na twarzy zachęcam wszystkie dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych. Na każdych zajęciach robię wszystko, aby dzieci wychodziły z nich uśmiechnięte, zadowolone, zmęczone i bogatsze o nowe umiejętności ruchowe. Program moich zajęć Active Kids bazuje na grach i zabawach, podczas których dzieci nieświadomie kształtują swoje zdolności motoryczne, uczą się współpracy w grupie i poznają co to jest rywalizacja oraz zasady fair play. Dzieci już od najmłodszych lat zaznajamiają się z pojęciami: aktywność fizyczna, sport, trening czy dyscypliny sportu. W późniejszych latach wspólnej pracy dowiedzą się co to jest kultura fizyczna i wychowanie fizyczne. Dowiedzą się również jaki wpływ ma aktywność fizyczna na ich organizm. Mam ogromną nadzieję, że wszystko to zapamiętają i będą stosować się do moich wskazówek w przyszłości :)

Partnerzy