Katarzyna Kostańska Murzicz - Dyrektor Pedagogiczny i nauczyciel edukacji przedszkolnej

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany


Jestem absolwentką Studium Nauczycielskiego o kierunku Wychowanie Przedszkolne w Gdańsku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Wychowanie Plastyczne. Ukończyłam również studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Mam za sobą trzystopniowy kurs terapii behawioralnej w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Posiadam certyfikat z glottodydaktyki, który zdobyłam w ośrodku MODEN prowadzonym przez przedsiębiorstwo Glottispol w Gdańsku.
W swoich codziennych kontaktach z najmłodszymi staram się robić wszystko, aby kontakt dzieci z przedszkolem oraz nauką był dla nich zabawą i przyjemnością.
Mam świadomość, że okres wczesnego dzieciństwa i jego przebieg mają ogromny wpływ na dalsze losy młodego człowieka. Wierzę, że dbanie o każdą sferę rozwoju dziecka,odpowiednie stymulowanie w przyszłości zaprocentuje wiarą we własne możliwości, poczuciem samoakceptacji, które są niezbędne do osiągnięcia szczęścia, harmonii i sukcesu w dorosłym życiu.
Pragnę, by Państwa dzieci nauczyły się z nami zmieniać na lepsze otaczający nas świat. Wierzę w to, że przy naszym wspólnym wysiłku i wzajemnej współpracy na pewno uda nam się zrealizować ten cel. Marzę, by każdy absolwent przedszkola był gotowy i wyposażony we wszystkie kompetencje dające mu wiarę, że dobro na świecie jest największą wartością.

Sławomira Stępień

 

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych  na kierunku Wczesna Edukacja z Logopedią w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni. Systematycznie staram się poszerzać swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, webinariach. Ukończyłam m.in. kurs: "Animacja Teatru Szkolnego", szkolenie "Sensoryczne zabawy plastyczne", warsztaty "Zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru". W październiku rozpoczynam kolejne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni na kierunku Edukacja Artystyczna z Opieką nad Dzieckiem.

Praca w przedszkolu dostarcza mi wiele satysfakcji, jednocześnie dając ogromną siłę do pokonywania wyzwań. Każdy dzień spędzony z dziećmi na wspólnej zabawie i nauce jest inny, a przez to niepowtarzalny i wyjątkowy. Chciałabym, aby dzieci czuły się przy mnie bezpieczne i wiedziały, że mogą liczyć na moje wsparcie. Uśmiech i radość dzieci jest dla mnie inspiracją i motywacją na każdy kolejny dzień.

Prywatnie jestem mamą 11-letniej Alicji. W wolnej chwili czytam, spaceruję lub piekę ciasta i torty :)

Aleksandra Kubiak

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego – pedagogiem, logopedą wczesnej interwencji i terapeutą ręki. Swoją wiedzę i kompetencje nieustannie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach i szkoleniach. W pracy zawodowej kieruję się holistycznym podejściem do dziecka, mając na uwadze jego potrzeby i możliwości rozwojowe.

 

Marta Daniszewska

 

Jestem absolwentka studiów I stopnia na kierunku edukacja wczesnoszkolna z logopedią w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej w Chojnicach. Obecnie podjęłam naukę na studiach II stopnia na kierunku terapia pedagogiczna oraz podyplomowe studia na kierunku edukacja artystyczna z opieka nad dzieckiem w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Ukończyłam kurs pierwszej pomocy dla niemowląt oraz młodszego ratownika wodnego. Jestem osoba otwartą i ciekawą świata, wiec chętnie uczestniczę w wielu warsztatach, ukończyłam m.in. warsztat asertywności oraz komunikacji społecznej. W swojej pracy stawiam na rozwój i dobro dzieci.

 

Magdalena Żebrowska

 

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach studiów psychologicznych miałam okazję zrealizować wiele kursów dotyczących psychologii dzieci i młodzieży. Ukończyłam także studia licencjackie na kierunku logopedia na tej samej uczelni. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam na szkoleniach. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywałam prowadząc drużynę zuchową. W swojej pracy za najważniejsze uważam zaangażowanie i indywidualne podejście.

 

Kamila Andrzejuk

 

Pedagog i filolog z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy z dzieci, jak i redagowaniu artykułów z zakresu wczesnej edukacji. Jestem założycielką Szkoły „Angielski dla Malucha", która powstała z pasji do nauczania języka angielskiego. Świat w oczach najmłodszych jawi się jako kalejdoskop słów, barw i odczuć. Nieustannie się zmienia, wciąż zaskakując i stawiając przed nimi nowe wyzwania. W swojej pracy wykorzystuję nieoceniony potencjał rozwojowy dziecka, dostosowując metody nauczania do etapu rozwoju, na którym aktualnie się ono znajduje. Działam polisensorycznie, angażując w nauczanie wszystkie zmysły. Rusztowaniem, na którym budowane są zajęcia, jest zabawa, ponieważ stanowi ona nieocenione narzędzie pracy. Dlatego też podczas lekcji języka angielskiego skupiamy się na ruchu, tańcu, śpiewie; konstruujemy, tworzymy i kreujemy własny – magiczny i bliski dziecku – świat języka angielskiego.

Karolina Niżnik - Nauczyciel edukacji przedszkolnej i pedagog przedszkolny

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy


Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na Akademii Pomorskiej w Słupsku na o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z socjoterapią. Ukończyłam również Szkołę Muzyczną w klasie keyboard. Uczestniczyłam również w warsztatach "Możliwości włączenia treści edukacji globalnej do zajęć edukacyjnych" oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Metodycznej Edukacja równościowa - wyzwania, potrzeby, możliwości. Obecnie podjęłam studia drugiego stopnia z pedagogiki wczesnoszkolnej z językiem angielskim w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Cały czas doskonalę swój warsztat pracy aktywnie uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach dla nauczycieli. Utożsamiam się ze słowami Jana Pawła II , że "Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera".

Aleksandra Wnętowska - Nauczyciel języka angielskiego i edukacji przedszkolnej

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy


Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Filologii Angielskiej oraz studiów licencjackich Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych w zakresie Nauczania Języka Angielskiego. Ukończyłam również studia również w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Dodatkowo systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.  Posiadam wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego . Jestem zwolenniczką nauczania języków obcych metodą Immersji Językowej (dwujęzyczność) – w której dzieci nie uczą się, lecz doświadczają języka w prawdziwych, powtarzalnych dla siebie sytuacjach. Taka forma pracy nauczyciela z dziećmi początkowo zachęca je do wsłuchiwania się w melodię i rytm języka, a z czasem do aktywnego posługiwania się nim podczas codziennych czynności i zabaw.
Motto : „To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata.” Mian Mian

Katarzyna Zelem - nauczyciel muzyki

 

Jestem absolwentką Studiów Licencjackich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studentką Instytutu Muzyki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku Edukacja Artystyczna. Zajęcia rytmiki i zajęć artystycznych prowadzę z dziećmi od 3 lat. Aktywność muzyczna dzieci, oprócz cech integrujących grupę i kształtujących postawy społeczne posiada liczne cechy terapeutyczne, oddziałujące na każde z dzieci w toku indywidualnej i grupowej działalności muzycznej, dlatego też każde zajęcia muzyczne np. muzyki i rytmiki, oprócz zabaw rytmicznych, nauki aktywnego słuchania muzyki klasycznej, nauki piosenek oraz tańców, przybliżają naszym maluchom świat dźwięków.

Mateusz Nikel


Od dziecka uwielbiam sport w niemal każdym wydaniu. W 2010 roku ukończyłem studia magisterskie w Szczecinie na kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalnością nauczycielską. Wraz z zakończeniem studiów rozpocząłem pracę z dziećmi. Specjalizuję się w prowadzeniu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W mojej codziennej pracy, jako priorytety stawiam sobie profesjonalizm w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć dostosowanych do umiejętności oraz możliwości dzieci w nich uczestniczących. Dzięki mojemu przyjaznemu usposobieniu i uśmiechu na twarzy zachęcam wszystkie dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach sportowych. Na każdych zajęciach robię wszystko, aby dzieci wychodziły z nich uśmiechnięte, zadowolone, zmęczone i bogatsze o nowe umiejętności ruchowe. Program moich zajęć Active Kids bazuje na grach i zabawach, podczas których dzieci nieświadomie kształtują swoje zdolności motoryczne, uczą się współpracy w grupie i poznają co to jest rywalizacja oraz zasady fair play. Dzieci już od najmłodszych lat zaznajamiają się z pojęciami: aktywność fizyczna, sport, trening czy dyscypliny sportu. W późniejszych latach wspólnej pracy dowiedzą się co to jest kultura fizyczna i wychowanie fizyczne. Dowiedzą się również jaki wpływ ma aktywność fizyczna na ich organizm. Mam ogromną nadzieję, że wszystko to zapamiętają i będą stosować się do moich wskazówek w przyszłości :)

Partnerzy